Galaksion check: 8da5001323d7701c940df146c4c96210
loading...

LIRIK LAGU MARAWIS - Busyrolana

Koorr…Busrolana..nilnalmuna

Jamal’ ana wafal hana
Wadahru an jawafatlu
Wal bisro adhal mu’lana
Busrolana..nilnalmuna
Zalal ana wafal hana 2 X

Koor;  Busrolana Nill Nalmuna Zalal Ana Wafal Hana

Ya nafsu ni thi bi liqo
Ya aini quruu a’yuna
Hadzal zama lii mustofa
Anwaruhu lahat lana

Ya thoibatu maza na qul
Wafiqi  qod hli rosul
Waquyuna narzui wusul
Muhammadin nabiyina…


0 Response to "LIRIK LAGU MARAWIS - Busyrolana"

Post a comment

loading...