NIAT ZAKAT FITRAH - Review Gadget Terbaru Fajar Nugraha Wahyu

Breaking

Friday, 30 November 2012

NIAT ZAKAT FITRAH

Rasulullah SAW bersabda:
"Innamal a'malu binniyaat"
"Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu bergantung pada niat"

niat zakat fitrah
apabila atas dirinya sendiri adalah sebagai berikut:

"Bismillaahirrahmaannirrahiim. Hadzihi Zakaatul Fithril Mafruudhatu An Nafsii"
"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah Zakat Fitrah yang fardhu atas diriku"

apabila atas istrinya ia niatkan sebagai berikut:

"Bismillaahirrahmaannirrahiim. Hadzihi Zakaatul Fithril Mafruudhatu An Zaujatii "
"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah Zakat Fitrah yang fardhu atas istriku"

apabila atas anaknya ia niatkan sebagai berikut:

"Bismillaahirrahmaannirrahiim. Hadzihi Zakaatul Fithril Mafruudhatu An Waladii.... "
"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah Zakat Fitrah yang fardhu atas anakku (disebut namanya)"

apabila atas orang yang ia wakili, ia niatkan sebagai berikut:

"Bismillaahirrahmaannirrahiim. Hadzihi Zakaatul Fithril Mafruudhatu An Fulaan.... "
"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah Zakat Fitrah yang fardhu atas Fulan (disebut namanya)"


Demikian pula halnya dengan niat Zakat Maal. Ia niatkan sebagai berikut:

"Bismillaahirrahmaannirrahiim. Hadzihi Zakaatul maalii Mafruudhatu An Nafsi"
"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah Zakat Maalku yang fardhu atas diriku"

No comments:

Post a Comment