TUGAS MANDIRI AGAMA ISLAM KITAB ALLAH - Review Gadget Terbaru Fajar Nugraha Wahyu

Breaking

Saturday 2 March 2013

TUGAS MANDIRI AGAMA ISLAM KITAB ALLAHNama : Fajar Nugraha Wahyu
Kelas : XI IPA 4

TUGAS MANDIRI


AGAMA ISLAM
1.       Menyimpulkan isi dari Kitab Taurat , Zabur , Injil dan Al-Qur`an.
2.       Membedakan isi dari kitab Taurat , Zabur , Injil dan Al-Qur`an.
JAWABAN :
1.        
a.       Taurat
Isinya :
1.       Jangan ada padamu Tuhan lain di hadirat-Ku
2.       Jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung karena Aku Tuhan Allahmu.
3.       Jangan kamu menyebut Tuhan Allahmu dengan sia- sia
4.       Ingatlah kamu akan hari Sabat,supaya kamu sucikan dia
5.       Berilah hormat kepada bapak dan ibumu
6.       Jangan membunuh sesama manusia
7.       Jangan berzina
8.       Jangan mencuri
9.       Jangan menjadi saksi palsu
10.   Jangan berkeinginan memiliki hak orang lain

b.      Zabur
Isinya yaitu berupa kumpulan nyayian pujian kepada Allah atas segala nikmat ilahi.
Isinya merupakan ucapan rasa syukur kepada Allah, mengesakan Allah,
Didalamnya juga berisi zikir , doa, nasihat dan hikmah. Menurut orang orang Yahudi dan nasrani, Kitab Zabur sekarang ada pada Perjanjian Lama yang terdiri dari 150 pasal.

c.       Injil
Isi pokok Kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud dan menjauhi  kerakusan dan ketamakan dunia. Ini dimaksudkan untuk meluruskan kehidupan orang orang yahudi yang materialistis.

d.      Al - Qur`an
Kitab yang diturunkan kepada Nabi Terakhir Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup umatnya. Kesimpulan isi Al – Qur`an yaitu :
1.       Mengesakan Allah SWT  ( Tauhid )
2.       Aqidah dalam kehidupan sehari hari.
3.       Sejarah atau cerita  nabi nabi terdahulu.
4.       Hukum hukum kehidupan
5.       Fiqih
6.       Petunjuk dan aturan kehidupan
7.       Mukjizat mukjizat Nabi .

2.       Perbedaan antara kitab kitab  Allah.
Perbedaannya yaitu :
a.       Kitab – kitab sebelum Al – Qur`an diturunkan hanya untuk satu umat saja,berbeda dengan Al – Qur`an yang diturunkan untuk semua umat.
b.      Sebelum Al-Qur`an , kitab  - kitab hanya membahas tentang masalah kaum tertentu saja.
Misalnya Taurat kepada bagi kaum Bani Israil , Zabur kepada kaum nabi Daud as , Injil kepada kaum Bani Israil
c.       Masalah yang dibahas Taurat , Zabur , Injil belum sekompleks atau selengkap yang dibahas dalam Al  - Qur`an karena Al – Qur`an merupakan kitab terakhir yang isinya merupakan gabungan dari kitab kitab terdahulu.

Nama : Fajar Nugraha Wahyu
Kelas : XI IPA 4No comments:

Post a Comment